Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§17 Osoby z niepełnosprawnością

  1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować Olimpiadę w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały możliwości wzięcia udziału w zawodach osobom z niepełnosprawnością.
  2. Osoby z niepełnosprawnością potrzebujące pomocy w zakresie wyrównywania szans w zawodach okręgowych i centralnych powinny dokonać stosownego zgłoszenia do Komitetu na 30 dni przed terminem zawodów określonym w harmonogramie. Uczestnik z niepełnosprawnością zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem dostarczyć zaświadczenie o dysfunkcji i konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do udziału w zawodach z tego wynikających oraz zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia).

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK