Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§14 Nagrody

  1. Nagrodą główną w Olimpiadzie są „indeksy” na wybrane kierunki studiów w AGH. Laureaci Olimpiady stopnia centralnego z poszczególnych dziedzin przyjmowani będą z pominięciem postepowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego zgodnie z postanowieniami uchwały Senatu AGH wydanej na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Przyjęcie na studia na podstawie wyniku Olimpiady jest możliwe tylko raz i tylko w ramach rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego. Podstawą preferencji może być wynik Olimpiady uzyskany zarówno w roku zdawania egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.
  3. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania „indeksu” jest dopełnienie wszystkich warunków wynikających z uchwał i zarządzeń określających zasady naboru na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w danym roku akademickim, w szczególności rejestracja w systemie rekrutacyjnym AGH w terminach określonych kalendarzem rekrutacji.
  4. Nagrodami dodatkowymi mogą być nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz sponsorów Olimpiady.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK