Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§10 Organizacja zawodów etapu okręgowego

  1. Zawody etapu okręgowego są przeprowadzane w siedzibie AGH lub w wybranych szkołach ponadpodstawowych, które zawarły porozumienie o współpracy z AGH.
  2. Zawody etapu okręgowego przeprowadzają Komitety Okręgowe.
  3. Zawody etapu okręgowego z przedmiotów określonych w § 8 ust. 4 przeprowadzane są w formie egzaminu elektronicznego lub w formie papierowej.
  4. Zawody stopnia okręgowego odbywają się w terminie między styczniem a marcem, zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok.
  5. Uczestnicy zawodów stopnia okręgowego są kierowani do AGH lub odpowiednich szkół – Ośrodków, w których przeprowadzane są zawody stopnia okręgowego najbliżej miejsca zamieszkania wskazanego w formularzu zgłoszeniowym. Informacja dla uczestnika znajduje się w Systemie e-Diament.
  6. Do etapu centralnego z danej dziedziny:
    1. określonej w § 8 ust. 4 pkt. 1 – 4 zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu okręgowego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie;
    2. określonej w § 8 ust. 4 pkt. 5 – zostanie zakwalifikowanych 80 osób, które na zawodach stopnia okręgowego uzyska najwyższą liczbę punktów z zachowaniem warunku uzyskania min. 70% punktów możliwych do uzyskania w etapie okręgowym. Ilość osób zakwalifikowanych do zawodów stopnia centralnego może ulec zmianie na podstawie uchwały podejmowanej przez Komitet Główny w danej edycji Olimpiady i ogłaszanej przed rozpoczęciem zawodów stopnia okręgowego na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK