Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§11 Organizacja zawodów etapu centralnego

 1. Zawody etapu centralnego z poszczególnych dziedzin określonych w § 8 ust. 4 są przeprowadzane w siedzibie AGH.
 2. Etap centralny odbywa się w terminie między marcem a kwietniem każdego roku, zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok.
 3. Zawody etapu centralnego przeprowadzają Komisje Konkursowe.
 4. Zawody etapu centralnego z przedmiotów określonych w § 8 ust. 4 przeprowadzane są w formie egzaminu elektronicznego lub w formie papierowej.
 5. Uczestnicy zawodów etapu centralnego, którzy uzyskali wynik poniżej 70%, ale nie mniej niż 30% otrzymują tytuł finalisty.
 6. Tytuł Laureata z poszczególnych dziedzin wymienionych w § 8 ust. 4:
  1. I stopnia – otrzymuje pierwszych dziesięciu uczestników etapu centralnego z listy rankingowej, jeżeli wynik najniższy posiada więcej niż jeden uczestnik liczba laureatów zwiększa się odpowiednio;
  2. II stopnia – otrzymuje dziesięciu kolejnych uczestników etapu centralnego z listy rankingowej, jeżeli wynik najniższy posiada więcej niż jeden uczestnik liczba laureatów zwiększa się odpowiednio;
  3. III stopnia – pozostali uczestnicy etapu centralnego, którzy uzyskali wynik równy i wyższy 70% w etapie centralnym.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK