Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§2 Komitet Główny

  1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  2. W celu przeprowadzenia Olimpiady Rektor AGH powołuje Komitet Główny Olimpiady ze wskazaniem Przewodniczącego oraz jego zastępców.
  3. W skład Komitetu Głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół oraz specjaliści z zakresu dziedzin nauki objętych programem Olimpiady.
  4. Komitet Główny prowadzi prace w formie posiedzeń plenarnych oraz poprzez swoje organy.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK