Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§15 Dokumentacja

 1. Komitet zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji Olimpiady zgodnie z Rozporządzeniem, w szczególności:
  1. dokumentacji w sprawie powołania Olimpiady;
  2. prac pisemnych uczestników zawodów drugiego i trzeciego stopnia z ostatnich 2 lat;
  3. informatorów Olimpiad;
  4. list laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Olimpiady.
 2. Komitet prowadzi ewidencję zaświadczeń wydawanych według wzoru określonego w Rozporządzeniu MEN.
 3. Dokumentacja może być archiwizowana w wersji elektronicznej na serwerach AGH.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK