Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§4 Zadania Komitetu Głównego

 1. Określa się następujące zadania Komitetu:
  1. organizacja i przeprowadzenie trójstopniowych zawodów Olimpiady;
  2. przygotowywanie zadań na poszczególne stopnie Olimpiady;
  3. opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Rektorowi Regulaminu i Programu Olimpiady;
  4. zapewnienie tajności zadań II i III stopnia oraz kodowania prac uczestników tych stopni;
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Olimpiady;
  6. przechowywanie dokumentacji zawodów poszczególnych stopni zgodnie z przepisami o archiwizacji;
  7. zapewnienie odpowiednich środków finansowych do realizacji zawodów;
  8. organizacja przebiegu uroczystego zakończenia Olimpiady.
 2. Komitet Główny:
  1. nadaje tytuł finalisty lub laureata Olimpiady;
  2. wydaje zaświadczenia finalistom i laureatom zgodnie z Rozporządzeniem.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK