Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§12 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia.
 2. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
 3. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej, po uzgodnieniu szczegółowych zasad z Komitetem Głównym Olimpiady.
 4. Olimpiada organizowana jest na terenie całego kraju.
 5. Niepełnoletniego ucznia reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W celu przystąpienia do Olimpiady, uczestnik zobowiązany jest do dokonania elektronicznej rejestracji i założenia konta na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl.
 7. Od momentu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do zapoznawania się z komunikatami umieszczanymi na indywidualnym koncie i stronie internetowej Olimpiady.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Olimpiady.
 9. W celu uczestnictwa w Olimpiadzie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Olimpiady zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie danych osobowych w zakresie wymagającym zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Olimpiadzie.
 10. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest bezpłatne i dobrowolne.
 11. Uczestnik ma prawo do:
  1. dobrowolnego, zgodnego z Regulaminem udziału w Olimpiadzie;
  2. odwołania się od wyników Olimpiady zgodnie z § 13;
  3. rezygnacji w dowolnym momencie z udziału w Olimpiadzie.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK