Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§16 Finanse

  1. Organizację Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks finansuje się ze środków AGH i ewentualnych sponsorów.
  2. Plan finansowania Olimpiady sporządza Przewodniczący Komitetu Głównego, a zatwierdza Rektor AGH.
  3. Rozliczenie kosztów Olimpiady za dany rok kalendarzowy sporządza Przewodniczący Komitetu Głównego i przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi AGH.
  4. Organizator Olimpiady nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników Olimpiady ani ich opiekunów.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK