Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Uruchomienie rejestracji uczestników XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

W dniu dzisiejszym uruchomiony został system elektronicznej rejestracji uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z przedmiotów:

 • Matematyka;
 • Fizyka;
 • Informatyka;
 • Chemia;
 • Geografia z elementami geologii.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie, należy dokonać rejestracji w systemie e-Diament.

18 października 2023 r. o godz. 20.00  następuje automatyczne zamknięcie systemu e-Diament dla wszystkich przedmiotów. Po tym terminie nie będzie można rejestrować się i dołączać Pakietu Zgłoszenia i kart pracy.

Nie należy zostawiać rejestracji i załączenia wymaganych dokumentów na ostatnią chwilę.

Terminarz XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

Terminy I etapu tegorocznej edycji:

 • 18 października 2023 r. godz. 20.00 – zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów oraz zamknięcie systemu e-Diament.
 • 18 października 2023 r. godz. 20.00 – ostateczny termin nadsyłania kart pracy z rozwiązaniami zadań I etapu z przedmiotu matematyka i fizyka oraz Pakietu Zgłoszenia – zamknięcie systemu e-Diament.

 • 19 października 2023 r. – 21 października 2023 r. – egzamin testowy z chemii (po zalogowaniu się do systemu e-Diament link przekieruje uczestnika Olimpiady na egzamin odbywający się na platformie e-learningowej AGH).
 • 19 października 2023 r. – 21 października 2023 r. – egzamin testowy z geografii z elementami geologii (po zalogowaniu się do systemu e-Diament link przekieruje uczestnika Olimpiady na egzamin odbywający się na platformie e-learningowej AGH).
 • 19 października 2023 r. – 21 października 2023 r. – elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI).

 • 23 grudnia 2023 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej.

Zadania i instrukcje pierwszego etapu olimpiady edycji 2023/2024:

Procedura rejestracji:

Procedura rejestracji uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH w roku akademickim 2023/2024

Rejestracja:

W System e-Diament należy wybrać odpowiednią opcję:

Informacje ogólne

Olimpiada ma charakter indywidualny, a udział w niej jest dobrowolny. Uczestnikiem Olimpiady może być uczeń szkoły średniej – technikum, liceum itp.

W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej, po uzgodnieniu szczegółowych zasad z Komitetem Głównym ODI.

Od momentu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do zapoznawania się z komunikatami umieszczanymi na indywidualnym koncie i śledzenia strony internetowej Olimpiady.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Olimpiady.

W celu uczestnictwa w Olimpiadzie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Olimpiady. Podanie danych osobowych w zakresie wymagającym zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Olimpiadzie.  

Olimpiada jest organizowana w pięciu dziedzinach:

 1. Matematyka-sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka (etap I, II i III);
 2. Fizyka-sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu fizyka (etap I, II i III);
 3. Chemia- sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu chemia (etap I, II i III);
 4. Geografia z elementami geologii-sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu geografia (etap I, II i III);
 5. Informatyka-sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu informatyka (etap I i III) i matematyka (etap II).

W każdej z dziedzin Olimpiada jest przeprowadzania w trzech stopniach:

 1. I stopień – etap szkolny;
 2. II stopień – etap okręgowy;
 3. III stopień – etap centralny.

Prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez nauczycieli akademickich AGH.

Wyniki poszczególnych etapów Olimpiady uczestnicy Olimpiady sprawdzają na swoich indywidualnych kontach.

Informacja zamieszczana w Systemie e-Diament na koncie dla uczestnika zawiera:

 1. Ilość zdobytych punktów;
 2. Przydział do ośrodka i numer sali, w której odbędzie się następny etap;
 3. Inne komunikaty Do etapu okręgowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK