Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Instrukcja i przykładowy test z przedmiotu geografia z elementami geologii na I etap Olimpiady

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, eliminacje szkolne polegają na przeprowadzeniu sprawdzianów wiedzy i umiejętności, które uczniowie rozwiązują indywidualnie w swoim miejscu zamieszkania.

Dla I etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z dziedziny geografii z elementami geologii, sprawdzianem wiedzy będzie test z zakresu Geografii z elementami geologii.

Test będzie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-learningowej AGH. Aby uczestniczyć w teście, konieczne jest dokonanie rejestracji w systemie e-Diament.

Rejestracja w systemie e-Diament rozpocznie się 14.09.2023 r. i będzie trwać do 18.10.2023 do godz. 20.00. Rejestrując się należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w systemie i zamieszczoną w Zakładce Aktualności Procedurą. Po tym terminie system rejestracji w e-Diament zostanie zamknięty i nie będzie możliwa rejestracja.

Pamiętaj Uczestniku, nie zostawiaj rejestracji na ostatnią chwilę. Rejestracji dokonujesz tylko raz. Każde kolejne wejście do systemu to Logowanie.

W terminie od 19.10.2023 do 21.10.2023 r do godz. 24.00 w systemie e-Diament na indywidualnym koncie każdego Uczestnika pojawi się link przekierowujący do testu.

Informacja o zakresie materiału dostępna jest na stronie Olimpiady w zakładce Zakres Materiału po wybraniu przycisku z napisem Geografia z elementami geologii

Na końcu zakresu znajduje się polecana literatura.

FORMA I ETAPU OLIMPIADY

Uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu po uprzednim zalogowaniu się do systemu e-Diament, skąd zostanie przekierowany na platformę, gdzie dostępny będzie test. Test zawiera zestaw 35 pytań jednokrotnego wyboru.

Uczestniku – pamiętaj: przekierowanie na platformę do testu będzie możliwe tylko jeden raz!

Po wejściu na platformę z testem uczestnikom zostanie automatycznie przyznany czas na rozwiązanie testu wynoszący 120 minut. To oznacza, że uczestnicy będą mieli 2 godziny na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w teście.

Zachęcamy do skoncentrowania się na każdym pytaniu, starając się udzielić jak najdokładniejszych odpowiedzi, ponieważ raz rozpoczęty test będzie kontynuowany, aż do jego zakończenia.

ZAKRES TESTU I PUNKTACJA

Zakres tematyczny pytań testowych będzie obejmował:

  • Wiedzę ogólną z zakresu geografii Polski i Świata,
  • Kartografię w geografii,
  • Astronomiczne podstawy geografii,
  • Meteorologię i klimatologię, 
  • Podstawy geologii.

Punktacja za zadania:

  • 10 zadań obliczeniowych – każde za 5 pkt
  • 25 zadań z wiedzy ogólnej – każde za 2 pkt.

Suma punktów za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania wynosi maksymalnie 100 punktów.

Warunkiem przejścia do II etapu Olimpiady jest uzyskanie co najmniej 70% punktów.

TERMIN EGZAMINU

Test uczestnik może rozwiązać w terminie od 19.10.2023 do 21.10.2023 r do godz. 24.00.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 120 minut.

PRZYKŁADOWY TEST Z GEOGRAFII Z ELEMENTAMI GEOLOGII W I ETAPIE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY O DIAMENTOWY INDEKS AGH

1. W dniu 22 grudnia w miejscowości X Słońce górowało na wysokości 50°30po północnej stronie nieba. W tym samym momencie w miejscowości Y Słońce górowało po południowej stronie nieba na wysokości 46°00. Jaka jest najkrótsza odległość pomiędzy tymi miejscowościami w kilometrach: (5 pkt)

ABCD
10 276,99276,98276,98560

2. Jaką powierzchnię będzie zajmowała Polska na mapie w skali 1:5 000 000? (5 pkt)

ABCD
12,5 cm2125,8 cm215,3 cm2156,3 cm2

3. Przy założeniu, że średnia roczna temperatura powietrza na powierzchni wynosi 10oC, warstwa gruntu, poniżej której zaczyna się zmiana temperatury to 40 m oraz założeniu średniego stopnia geotermicznego w Polsce, temperatura w kopalni o głębokości 1120 m wynosi: (5 pkt)

ABCD
~30oC~28oC~35oC~38oC

4. Powierzchnia Warszawy wynosi 51 720 ha. Na mapie zajmuje ona 20,69 cm2. Skala mapy wynosi: (5 pkt)

ABCD
1:200 0001:500 0001:750 0001:1 500 000

5. Która data nie istnieje w kalendarzu gregoriańskim? (2 pkt)

ABCD
29 II 1900    29 II 1992              29 II 200429 II 2000

6. Linia na mapie łącząca miejsca o takiej samej temperaturze to: (2 pkt)

izotermaizohietaizohelaizohipsa
ABCD

7. W symbolu Wigierskiego Parku Narodowego występuje: (2 pkt)

salamandra plamistabóbrryśnietoperz
ABCD

8. Największa wyspa Morza Śródziemnego to: (2 pkt)

SardyniaCyprSycyliaKorsyka
ABCD

9. Nieciągłość występująca pomiędzy jądrem wewnętrznym i jądrem zewnętrznym Ziemi to nieciągłość: (2 pkt)

MohoWiecherta-GutenbergaLehmannGolicyna
ABCD

10. Ekshalacje wulkaniczne złożone głównie z pary wodnej, CO2 oraz H2S, o temperaturze 100-300°C, to: (2 pkt)

fumarolemofetysoffionisolfatary
ABCD

Życzymy powodzenia i satysfakcji z udziału w Olimpiadzie!

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK