Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Test z chemii w I etapie XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH.

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, eliminacje szkolne polegają na przeprowadzeniu sprawdzianów wiedzy i umiejętności, które uczniowie rozwiązują indywidualnie w swoim miejscu zamieszkania.

Dla I etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z dziedziny chemia, sprawdzianem wiedzy będzie test z zakresu chemii.

Test będzie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-learningowej AGH. Aby uczestniczyć w teście, konieczne jest dokonanie rejestracji w systemie e-Diament.

Rejestracja w systemie e-Diament rozpocznie się 14.09.2023 r. i będzie trwać do 18.10.2023 do godz. 20.00. Rejestrując się należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w systemie i zamieszczoną w Zakładce Aktualności Procedurą. Po tym terminie system rejestracji w e-Diament zostanie zamknięty i nie będzie możliwa rejestracja.

Pamiętaj Uczestniku! Nie zostawiaj rejestracji na ostatnią chwilę. Rejestracji dokonujesz tylko raz. Każde kolejne wejście do systemu to Logowanie.

W terminie od 19.10.2023 do 21.10.2023 r do godz. 24.00 w systemie e-Diament na indywidualnym koncie każdego Uczestnika pojawi się link przekierowujący do testu.

Informacja o pełnym zakresie materiału, na którym bazuje Olimpiada dostępna jest na stronie diament.agh.edu.pl w zakładce Zakres Materiału po wybraniu przycisku z napisem Chemia. Na końcu zakresu znajduje się polecana literatura.

FORMA I ETAPU OLIMPIADY

Uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu po uprzednim zalogowaniu się do systemu e-Diament, skąd zostanie przekierowany na platformę e-learningową AGH, gdzie dostępny będzie test.

Test zawiera zestaw 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Uwaga! Przekierowanie na platformę do testu będzie możliwe tylko jeden raz.

Po wejściu na platformę z testem uczestnikom zostanie automatycznie przyznany czas na rozwiązanie testu wynoszący 120 minut. To oznacza, że uczestnicy będą mieli 2 godziny na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w teście.

Uwaga! Podczas rozwiązywania testu nie można cofnąć formularza do wcześniejszego zadania.

Dlatego też, zalecamy każdemu uczestnikowi szczególną uwagę i dokładność przy wyborze odpowiedzi do każdego pytania.

Zachęcamy do skoncentrowania się na każdym pytaniu, starając się udzielić jak najdokładniejszych odpowiedzi, ponieważ raz rozpoczęty test będzie kontynuowany, aż do jego zakończenia.

Warto również pamiętać, że prawidłowo zaznaczona odpowiedź jest kluczowa, ponieważ nie będzie możliwości jej zmiany po przejściu do kolejnego pytania.

ZAKRES TESTU I PUNKTACJA

Test obejmuje materiał zawarty w podstawie programowej przedmiotu chemia dla zakresu rozszerzonego.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt.

Suma punktów za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania wynosi maksymalnie 30 punktów.

Warunkiem przejścia do II etapu Olimpiady jest uzyskanie co najmniej 21 punktów z 30 możliwych do uzyskania.

TERMIN EGZAMINU

Test uczestnik może rozwiązać w terminie od 19.10.2023 do 21.10.2023 r do godz. 24.00.

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 120 minut.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK