Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Terminy XVII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2023/2024

I etap
szkolny
06.09.2023Zamieszczenie informacji nt. I etapu olimpiady na stronie internetowej.
14.09.2023Rejestracja elektroniczna w systemie olimpiady e-Diament dla wszystkich uczestników Olimpiady.

14.09.2023Termin rozpoczęcia nadsyłania rozwiązań prac I etapu z przedmiotów:
• matematyka – praca pisemna,
• fizyka – praca pisemna.
18.10.2023
godz. 20.00
Koniec rejestracji elektronicznej uczestników dla wszystkich uczestników Olimpiady.

Ostateczny termin nadsyłania:
1. rozwiązanych prac I etapu z przedmiotu:
• matematyka
• fizyka
2. Pakietu Zgłoszenia (zgód na przetwarzanie danych osobowych i formularz zgłoszenia) z przedmiotów:
• matematyka
• fizyka
• chemia
• geografia z elementami geologii
• informatyka
poprzez System Olimpiady e-Diament.
19.10.2023
lub
20.10.2023
lub
21.10.2023
Elektroniczny egzamin przeprowadzany z przedmiotu:
• chemia – na platformie e-learningowej AGH
• geografia z elementami geologii – na platformie e-learningowej AGH
• informatyka w systemie OIOIOI
23.12.2023Ogłoszenie i zamieszczenie wyników na indywidualnym koncie Uczestnika oraz na stronie internetowej z wszystkich przedmiotów.
II etap
Okręgowy
27.01-28.01.2024Egzamin II etapu Olimpiady w Ośrodkach Okręgowych:
27.01.2024 r.:
• geografia z elementami geologii – godz. 10.00
• fizyka – godz. 13.00
28.01.2024 r.:
• chemia – godz. 10.00
• matematyka i informatyka – godz. 13.00
28.02.2024Ogłoszenie i zamieszczenie wyników na indywidualnym koncie Uczestnika oraz na stronie internetowej z wszystkich przedmiotów.
III etap
Centralny
23.03-24.03.2024Egzamin III etapu Olimpiady w AGH:
23.03.2024 r.:
• geografia z elementami geologii – godz. 10.00
• fizyka – godz. 13.00
24.03.2024 r.:
• chemia – godz. 9.00
• matematyka – godz. 11.30
• informatyka – godz. 15.00
15.04.2024Wyłonienie finalistów i laureatów ODI
15.04.2024Ogłoszenie i zamieszczenie wyników na indywidualnym koncie Uczestnika oraz na stronie internetowej z wszystkich przedmiotów.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK