Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Informacja o możliwości wjazdu na teren AGH podczas Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

Informujemy, że podczas egzaminów z poszczególnych przedmiotów III etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH, który odbędzie się  w dniach 23–24 marca 2024 r.  dla uczestników Olimpiady zostanie umożliwiony krótkoterminowy (maksymalnie 15 min) wjazd na parking na terenie AGH. W przypadku chęci dłuższego parkowania (pow. 20 min), konieczne jest wniesienie opłaty za wjazd jednorazowy w wysokości 15 zł.

Wjazd na teren Akademii Górniczo-Hutniczej możliwy będzie przez bramy wjazdowe zlokalizowane przy:

  • ulicy Reymonta 7 (Brama Główna AGH) – dla przedmiotów geografia z elementami geologii, chemia, matematyka;
  • ulicy Reymonta 19 – dla przedmiotu fizyka i informatyka;

Mapa kampusu AGH z zaznaczonymi bramami wjazdowymi

Aby skorzystać z bezpłatnej możliwości wjazdu na teren AGH przy wjeździe i wyjeździe należy:

  • podjechać powoli do szlabanu zachowując min. 3 m odległości od poprzedzającego pojazdu,
  • zadzwonić interkomem znajdującym się na panelu bocznym bramy, połączyć z portiernią podać hasło Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH plus imię i nazwisko uczestnika w celu weryfikacji danych i umożliwienia wjazdu i wyjazdu z terenu AGH,
  • otwarcie szlabanu powinno nastąpić w wyniku prawidłowo podanego hasła,
  • auto obserwuje kamera,
  • w przypadku nieotwarcia szlabanu, zadzwonić jeszcze raz,
  • po otwarciu szlabanu – przejechać – na jedno podniesienie szlabanu może przejechać tylko jeden pojazd,
  • znaleźć miejsce do zaparkowania auta.

Umożliwienie wjazdu na teren AGH nie jest tożsame z zagwarantowaniem wolnego miejsca do parkowania.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK