Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Finał XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

W dniach 23-24.03.2024 r. odbył się centralny etap XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH.  Uczestnicy rywalizowali o nagrodę główną- Diamentowe Indeksy AGH na wybrane kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do rozgrywek z pięciu przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, geografii z elementami geologii oraz informatyki w tym roku stanęło 699 uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

W sobotę 23.03.2024 r. odbyła się olimpiada z dwóch przedmiotów – geografii z elementami geologii oraz fizyki. Wzięło w niej udział 383 uczestników. W niedzielę 24.03.2024  r. zorganizowane zostały zawody z chemii, matematyki oraz informatyki – łącznie uczestniczyło w nich 316 osób.

Ogólnopolska Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH odbyła się w salach udostępnionych przez:

Zgodnie z §11 ust. 6 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH tytuł Laureata z poszczególnych dziedzin (matematyka, fizyka, chemia, geografia z elementami geologii, informatyka):

I stopnia – otrzyma pierwszych dziesięciu uczestników etapu centralnego z listy rankingowej, jeżeli wynik najniższy będzie posiadać więcej niż jeden uczestnik, liczba laureatów zwiększy się odpowiednio,

II stopnia – otrzyma dziesięciu kolejnych uczestników etapu centralnego z listy rankingowej, jeżeli wynik najniższy będzie posiadać więcej niż jeden uczestnik, liczba laureatów zwiększy się odpowiednio,

III stopnia – otrzymają pozostali uczestnicy etapu centralnego, którzy uzyskają wynik równy i wyższy 70% w etapie centralnym.

Uczestnicy zawodów etapu centralnego, którzy uzyskają wynik poniżej 70%, ale nie mniej niż 30% otrzymają tytuł Finalisty.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 180/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. (t.j uchwała nr 64/2023 z dnia 31 maja 2023 r.) Należy jednak pamiętać o konieczności dokonania rejestracji w systemie e- Rekrutacja.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH.

  1. III etap ODI matematyka, fot. mgr inż. Andrzej Janus ↩︎
  2. III etap ODI matematyka, fot. mgr inż. Andrzej Janus ↩︎
  3. III etap ODI fizyka, fot. dr inż. Radosław Strzałka ↩︎
  4. III etap ODI fizyka, fot. dr inż. Radosław Strzałka ↩︎
  5. III etap ODI fizyka, fot. dr inż. Radosław Strzałka ↩︎
  6. III etap ODI matematyka, fot. mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec ↩︎
  7. III etap ODI matematyka, fot. mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec ↩︎
  8. III etap ODI matematyka, fot. mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec ↩︎

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK