Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Wyniki etapu Centralnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

Na indywidualnych kontach uczestników w systemie e-Diament zostały opublikowane szczegółowe wyniki z III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH. Poniżej zamieszczamy listę laureatów i finalistów. Serdecznie gratulujemy uzyskanego tytułu.

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej dla kandydatów, znajdują się tam szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Wykaz kierunków studiów I stopnia, jakie dostępne są dla laureatów Olimpiady w zależności od uzyskanego stopnia określone są w Uchwale Senatu dostępnej na stronie internetowej.

Zaświadczenia potwierdzające uzyskany tytuł zostaną udostępnione na indywidualnych kontach uczestników Olimpiady w systemie e-Diament oraz przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej w formie papierowej na adres podany podczas rejestracji w systemie e-Diament.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu, tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Przypominamy o konieczności rejestracji w systemie e-Rekrutacja, dostępnym od 3 czerwca 2024 r. oraz o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej za zadeklarowane kierunki.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom uzyskanych wyników. Rodzicom, opiekunom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.

Życzymy dalszych sukcesów!

Lista laureatów i finalistów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK