Rok Zerowy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i pogłębiania wiedzy, opracowała i realizuje od 2007/2008 projekt Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, którego głównym celem jest pogłębianie, doskonalenie i popularyzacja wiedzy z zakresu nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii a także geografii z elementami geologii.

Ważne dla nas jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego uczniów uzdolnionych, oraz odkrywanie talentów. Duży nacisk kładziemy na pobudzanie aktywności poznawczej przyszłych inżynierów oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych.

Pragniemy podkreślić, że ogólnopolski zasięg olimpiady i masowe uczestnictwo uczniów z całej Polski ułatwia młodym ludziom wybrać ścieżkę życiową powiązaną z naukami ścisłymi. Wielu z nich decyduje się na studia w innych uczelniach, kierując się m.in. względami praktycznymi lub materialnymi (np. bliższa lokalizacja innej uczelni). Dzięki Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” nie tylko AGH pozyskuje lepszych kandydatów na studia, ale także inne polskie uczelnie.

Doskonałym sposobem przygotowania się do Olimpiady i studiów jest tzw. Rok Zerowy.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji Rok Zerowy jest podpisanie „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą”.

W ramach Porozumienia AGH oferuje udział w akcji Rok Zerowy czyli kursach przygotowawczych z matematyki, fizyki i chemii realizowanych na terenie szkół ponadgimnazjalnych, ponadto oferuje wycieczki na AGH, spotkania z profesorami AGH w uczelni lub szkole itp.
Kursy przygotowawcze są finansowane w 50% przez AGH i przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceum, technikum. Prowadzą je nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH lub pracownicy AGH. Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje materiały do nauki - książki. Odpłatność dla uczestników kursów w ramach „Porozumienia o współpracy…” jest ustalana każdego roku na początku września i jest uzależniona od wielkości grupy. Wielkość grup:

  • grupa 5 - 9 osób
  • grupa 10 - 18 osób
  • grupa 19 - 25 osób

Po zakończeniu kursu uczniowie mogą na wniosek nauczyciela prowadzącego kurs otrzymać zaświadczenia ukończenia kursu.

Terminy prowadzenia zajęć na kursach przygotowawczych Szkoła uzgadnia z AGH.

Zgłoszenia chęci organizacji grup kursowych oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: rokzerowy@agh.edu.pl

Po zakończeniu kursu szkoła zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni  przesłać listę kursantów (na odpowiednim przesłanym wcześniej formularzu) podpisaną przez nauczyciela i dyrektora szkoły z  dopiskiem: „Osoby wymienione wyżej/niżej ukończyły kurs”. Jest to warunek konieczny zakończenia kursu oraz wypłaty wynagrodzenia.

Serdecznie zapraszamy Szkoły do udziału w akcji Rok Zerowy oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”. 

Wykaz szkół i instytucji, które zawarły "Porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą

 

Nazwa szkoły/instytucjiImię szkoły/instytucjiAdresMiasto
I Liceum Ogólnokształcąceim. Anny z Sapiehów Jabłonowskiejul. Narewska 11Białystok
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. ONZul. Kościuszki 41/43Biłgoraj
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcącychim. Józefa Dechnikaul. Cegielniana 24Biłgoraj
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Długoszowskich 1Bobowa
I Liceum Ogólnokształcąceim. Króla Kazimierza WielkiegoPl. Ks. A. Czaplińskiego 1Bochnia
I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiegoul. Prof. W. Pańki 2Brzozów
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych al. Mickiewicza 23Busko Zdrój
I Liceum Ogólnokształcące  Al. Mickiewicza 13Busko Zdrój
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszicaul. J. Piłsudskiego 14Chrzanów
II Liceum Ogólnokształcące Plac Wolności 7bCieszyn
Zespół Liceówim. M. Skłodowskiej - Curieul. Konopnickiej 9 Czechowice-Dziedzice
Zespół Szkół ul. Szkolna 20 aDobczyce
Zespół Szkół Nr 1 ul. Wyszyńskiego 18Gorlice
Liceum Ogólnokształcąceim. Artura Grottgeraul. Rynek 4Grybów
Zespół Szkół Nr 2 ul. 3 Maja 15Hrubieszów
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiegoul. Sienkiewicza 1Iława
II Liceum Ogólnokształcące im. Ppłk. Józefa Modrzejewskiegoul. Floriańska 24Jasło
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernikaul. Kościuszki 10Kalisz
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6Karlino
Gimnazjum nr 16im. Króla Stefana Batoregoul. Konarskiego 2Kraków
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiegoul. Studencka 12Kraków
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiim. A. Mickiewicza, Stowarzyszenie UNESCO w Krakowieul. Wąska 7Kraków
VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiejul. Skarbińskiego 5Kraków
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatteul. Sądowa 4Kraków
XVII Liceum OgólnokształcąceZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7ul. Złoty Róg 30Kraków
Zespół Szkół Energetycznych ul. Loretańska 16Kraków
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
XI Liceum Ogólnokształcące
im. M. Dąbrowskiejoś. Teatralne 33Kraków
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3III Liceum Ogólnokształcąceos. Wysokie 6Kraków
Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwaim. prof. Walerego Goetlaul. Brzozowa 5Kraków
Gimnazjum Nr 1 Ul. Bernardyńska 7Kraków
Gimnazjum Nr 4 Rynek Kleparski 18Kraków
Gimnazjum Nr 7 ul. Jachowicza 5Kraków
Gimnazjum Nr 2 ul. Studencka 13Kraków
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 83 ul. Porzeczkowa 3Kraków
Gimnazjum nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie ul. J. Montwiłła-Mireckiego 29Kraków
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 35
GIMNAZJUM NR 26
 ul. Mirtowa 2Kraków
Gimnazjum Nr 28im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoul. Bujaka 15Kraków
 Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4
im. Polskich Noblistów
Gimnazjum Nr 32
 Żabia 20Kraków
Gimnazjum Nr 34im. H. SienkiewiczaAndrzeja Potebni 7Kraków
IV Liceum Ogólnokształcąceim. Tadeusza Kościuszkiul. Krzemionki 11KRAKÓW 
VIII Liceum Ogólnokształcąceim. St. Wyspiańskiegoul. Grzegórzecka 24KRAKÓW 
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piotra Skargi 2Krosno
II Liceum Ogólnokształcąceim. Konstytucji 3 Majaul. Kisielewskiego 18Krosno
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
III Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 5
 ul. Rzeszowska 10Krosno
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszkiul. Ogrodowa 3Krzeszowice
Zespół Szkół  ul. Górnicza 3Libiąż
I Liceum Ogólnokształcące ul. Orkana 1Limanowa
Zespół Szkół Nr 1im. Józefa Piłsudskiegoul. J. Piłsudskiego 81Limanowa
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewiczaul. Mickiewicza 3Łańcut
Zespół Szkółim. prof. Janusza Groszkowskiegoul. Kilińskiego 24Mielec
Średnia Szkoła Nr 3 ul. Sahajdacznego 9Mościska
Średnia Szkoła Nr 1 ul. Mickiewicza 7Mościska
Powiatowy Zespół Szkółul. Rynek 13Muszyna
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszkiul. Jagiellońska 8Myślenice
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3im. Stanisława Staszicaul. T. Kosciuszki 28Nowa Sól
Jezuickie Centrum Edukacjiim. P. Skargiul. P. Skargi 10Nowy Sącz
II Liceum Ogólnokształcące  im. Chreptowiczaul. Rosłońskiego 1Ostrowiec Świętokrzyski
Zespół Szkół im. St. Staszicaal. Powstańców Wielkopolskich 18Piła
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona KołłątajaNowy Świat 2Pińczów
I Liceum Ogólnokształcące Al. Kopernika 1Piotrków Trybunalski
Zespół Szkół  ul. Zakładowa 1Poręba
I Liceum Ogólnokształcąceim. J. Słowackiegoul. J. Słowackiego 21Przemyśl
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcącychim. prof. Janusza Groszkowskiegoul. Kilińskiego 10Przemyśl
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcaceim. Bolesława Chrobregoul. 3-go Maja 7Pszczyna
I Liceum Ogólnokształcąceim. E. Romeraul. Jana Pawła II 41Rabka-Zdrój
Zespół Szkół Elektronicznychim. Bohaterów Westerplatteul. Sadkowska 19Radom
IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Tytusa Chałubińskiegoul. Mariacka 25Radom
Zespół Szkółim. Ks. Dr Jana Zwierzaul. Mickiewicza 14Ropczyce
Zespół Szkół Rząska, ul. Krakowska 122Rząska - Kraków
Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curieul. Żwirki i Wigury 17Skawina
IV Liceum Ogólnokształcąceim. St. StaszicaPlac Zillingera 1Sosnowiec
II Liceum Ogólnokształcąceim. St. Staszicaul. Szkolna 12Starachowice
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kard. St. Wyszyńskiegoul. 11 Listopada 3Staszów
I Liceum Ogólnokształcąceim. M. KonopnickiejPl. A. Mickiewicza 3Suwałki
Zespół Szkół Nr 2
II Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Zygmunta Podhorskiegoul. Kościuszki 36Suwałki
Zespół Szkółim. Ks. Stanisława Staszicaul. Kopernika 1Tarnobrzeg
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewiczaul. Brodzińskiego 6Tarnów
VII Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 8Tarnów
I Liceum Ogólnokształcąceim. Marcina Wadowityul. Mickiewicza 16Wadowice
Zespół Szkół PonadgimnazjalnychII Liceum Ogólnokształcąceul. Wyszyńskiego 41Wodzisław Śląski
Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące ul. Sandomierska 56Zaklików
I Liceum Ogólnokształcąceim. Jana Zamoyskiego ul. Akademicka 8Zamość
III Liceum Ogólnokształcąceim. C. K. Norwida

ul. Kilińskiego 15

Zamość