Terminy XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2019/2020

I etap

 • 15.09.2019 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

 • 15.09.2019 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotów

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Geografia z elementami geologii

 • 22.10.2019 r. - ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z matematyki, fizyki i geografii z elementami geologii

 • 22.10.2019 r. - zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów

 • 23.10.2019 r. - 25.10.2019 r. - egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

 • 23.10.2019 r. - 25.10.2019 r. -  elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI)

 • 23.12.2019 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap - Olimpiada w szkołach

 • 1.02.2020 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 2.02.2020 r. - egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 10.00
  matematyka oraz informatyka - godz. 13.00

 • 28.02.2020 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap - Olimpiada w AGH

 • 28.03.2020 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 29.03.2020 r. - egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 9.30
  matematyka - godz. 12.30
  informatyka - godz. 16.00

 • 16.04.2020 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

 • 5.06.2020 r. - zakończenie olimpiady