Terminy XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2021/2022

I etap

 • 6 września 2021 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

 • 14 września 2021 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotów

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Geografia z elementami geologii

 • 20 października 2021 r. godz. 21.00 – ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z matematyki, fizyki i geografii z elementami geologii

 • 20 października 2021 r. godz. 21.00 – zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów oraz zamknięcie systemu e-Diament

 • 21 października 2021 r. - 23 października 2021 r. – egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

 • 21 października 2021 r. - 23 października 2021 r. – elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI)

 • 23 grudnia 2021 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej


II etap Olimpiada w szkołach

 • 12 marca 2022 r. – egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 13 marca 2022 r. – egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 10.00
  matematyka oraz informatyka – godz. 13.00

III etap Olimpiada w AGH

 • 23 kwietnia 2022 r. egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 24 kwietnia 2022 r. egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 9.00
  matematyka - godz. 11.30
  informatyka - godz. 16.00