Terminy X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2017/2018

I etap

15.09.2017 r.

  • zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

15.09.2017 r.

  • rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników

27.10.2017 r.

  • ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu

20.12.2017 r.

  • zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap - Olimpiada w szkołach

27-28.01.2018 r.

  • egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii, fizyka, chemia, matematyka

23.02.2018 r.

  • zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap - Olimpiada w AGH

17-18.03.2018 r.

  • egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii, fizyka, chemia, matematyka, informatyka

6.04.2018 r.

  • zamieszczenie wyników na stronie internetowej

21.06.2018 r.

  • zakończenie olimpiady