Terminy XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2020/2021

I etap

 • 14.09.2020 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

 • 14.09.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotów

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Geografia z elementami geologii

 • 20.10.2020 r. - ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z matematyki, fizyki i geografii z elementami geologii

 • 20.10.2020 r. - zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów

 • 21.10.2020 r. - 23.10.2020 r. - egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

 • 21.10.2020 r. - 23.10.2020 r. -  elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI)

 • 23.12.2020 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap - Olimpiada w szkołach

 • 30.01.2021 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 31.01.2021 r. - egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 10.00
  matematyka oraz informatyka - godz. 13.00

 • 01.03.2021 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap - Olimpiada w AGH

 • 27.03.2021 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 28.03.2021 r. - egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 9.30
  matematyka - godz. 12.30
  informatyka - godz. 16.00

 • 20.04.2021 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

 • 11.06.2021 r. - zakończenie olimpiady