Terminy XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2017/2018

I etap

 • 15.09.2017 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

 • 15.09.2017 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników

 • 18.10.2017 r. - 20.10.20.17 r. - egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

 • 27.10.2017 r. - ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu i zakończenie rejestracji elektronicznej

 • 20.12.2017 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap - Olimpiada w szkołach

 • 27.01.2018 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 28.01.2018 r. - egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 10.00
  matematyka oraz informatyka - godz. 13.00

 • 23.02.2018 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap - Olimpiada w AGH

 • 17.03.2018 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00

 • 18.03.2018 r. - egzamin z przedmiotów: 
  chemia - godz. 9.30
  matematyka - godz. 12.30
  informatyka - godz. 16.00

 • 6.04.2018 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

 • 21.06.2018 r. - zakończenie olimpiady