Terminy XVI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2022/2023

I etap

 • 7 września 2022 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

 • 15 września 2022 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotów

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Geografia z elementami geologii

 • 19 października 2022 r. godz. 21.00 – ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z matematyki, fizyki i geografii z elementami geologii

 • 19 października 2022 r. godz. 21.00 – zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów oraz zamknięcie systemu e-Diament

 • 20 października 2022 r. - 22 października 2022 r. – egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

 • 20 października 2022 r. - 22 października 2022 r. – elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI)

 • 23 grudnia 2022 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap Olimpiada w szkołach

 • 28 stycznia 2023 r. – egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii, godz. 10:00
  fizyka, godz. 13:00

 • 29 stycznia 2023 r. – egzamin z przedmiotów: 
  chemia, godz. 10:00
  matematyka oraz informatyka, godz. 13:00

 

III etap Olimpiada w AGH

 • 25 marca 2023 r. egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii, fizyka

 • 26 marca 2023 r. egzamin z przedmiotów: 
  chemia, matematyka, informatyka