Terminy XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2017/2018

I etap

  • 15.09.2017 r. - zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

  • 15.09.2017 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników

  • 18.10.2017 r. - 20.10.20.17 r. - egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

  • 27.10.2017 r. - ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu i zakończenie rejestracji elektronicznej

  • 20.12.2017 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap - Olimpiada w szkołach

  • 27-28.01.2018 r. - egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii, fizyka, chemia, matematyka

  • 23.02.2018 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap - Olimpiada w AGH

  • 17-18.03.2018 r. - egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii, fizyka, chemia, matematyka, informatyka

  • 6.04.2018 r. - zamieszczenie wyników na stronie internetowej

  • 21.06.2018 r. - zakończenie olimpiady