Komitet Główny Olimpiady

Skład Komitetu Głównego Olimpiady:

 

Siedzibą Komitetu Głównego jest Centrum Rekrutacji Akademii Górniczo-Hutniczej, al. Mickiewicza 30 w Krakowie.