Zadania edycji 2014/2015 PDF Drukuj Email

 

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna, VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Prace z rozwiązaniami zadań z matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać listem poleconym do 24 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

 

Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH"

Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

 

Zgodnie z §5  Regulaminu Olimpiady zadania z zawodów realizowanych w trybie indywidualnym uczniowie rozwiązują samodzielnie, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Rozwiązania zadań z zawodów szkolnych realizowanych indywidualnie uczeń przesyła samodzielnie do Komitetu Głównego. Dopuszcza się prace przesłane w 1 kopercie od wszystkich uczestników olimpiady z danej szkoły.


Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4.


Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot,  imię, nazwisko, adres domowy uczestnika, klasę wraz z jej profilem, nazwę szkoły i jej adres. Do pracy należy dołączyć wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady oraz jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza podpisany przez opiekuna prawnego. Formularz  należy zszyć z pracą zszywaczem 1 zszywką  w lewym górnym rogu (1 cm poniżej czarnego kwadratu).


Wygląd pracy:


Pierwsza strona   -  formularz zgłoszenia - format A4 (wydruk z Excela wraz z podpisami).


Druga strona  -   format  A4 - strona tytułowa- wydrukowana (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza (w przypadku geografii z elementami geologii, matematyki, fizyki chemii)) lub pisana odręcznie (w przypadku matematyki, fizyki chemii)   -  w lewym górnym rogu należy podać: 

  • przedmiot pracy
  • imię, nazwisko
  • adres domowy uczestnika
  • klasę wraz z jej profilem
  • nazwę szkoły i jej adres. 

Trzecia strona - początek numeracji stron (1, 2 , 3 , 4 .........)  - format pracy A4 - rozwiązania zadań. W przypadku geografii z elementami geologii wymagania dotyczące pracy znajdują się na ostatniej stronie zadań, w przypadku rozwiązań zadań z matematyki, fizyki i chemii prace można wykonać  komputerowo lub odręcznie.  

Formularz, stronę tytułową i rozwiązania zadań zszyć 1 zszywką zszywaczem w lewym górnym rogu 1 cm poniżej czarnego kwadratu. Zszytą pracę należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.


Formularz zgłoszenia wypełnia się dla każdego przedmiotu oddzielnie.

 

Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.


Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie.


Zadania pierwszego etapu edycji 2014/2015:

 

 

Zadania drugiego etapu edycji 2014/2015:

 

Zadania trzeciego etapu edycji 2014/2015: