Zadania edycji 2013/2014 PDF Drukuj Email

 

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna, VII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Prace z rozwiązaniami zadań z matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać listem poleconym do 25 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

 

Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH"

Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

 

Zgodnie z §5  Regulaminu Olimpiady zadania z zawodów realizowanych w trybie indywidualnym uczniowie rozwiązują samodzielnie, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Rozwiązania zadań z zawodów szkolnych realizowanych indywidualnie uczeń przesyła samodzielnie do Komitetu Głównego.

Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4.

Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać imię, nazwisko, adres domowy uczestnika, klasę wraz z jej profilem, nazwę szkoły i jej adres. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia i zszyć go zszywaczem 1 zszywką  z pracą w lewym górnym (bocznym) rogu.

Pierwszą stroną po zszyciu z pracą powinien być formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia wypełnia się dla każdego przedmiotu oddzielnie.

Pracę z matematyki, fizyki lub chemii zszytą wraz z formularzem zgłoszenia należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.

Pracę z geografii z elementami geologii wraz z formularzem zgłoszenia (jako pierwszą stronę) należy zszyć - zbindować. Oprawa pierwszej strony powinna być przezroczysta aby był widoczny formularz zgłoszenia.

Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie.


Zadania pierwszego etapu edycji 2013/2014:

 

 

 

Uczestnik II etapu VII Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"  powinien zgłosić się we wskazanym miejscu nie później niż 30 minut przed wyznaczonym terminem z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

            Podczas zawodów drugiego etapu konieczne jest posiadanie długopisu oraz:

  • na chemii – kalkulatora funkcyjnego
  • na matematyce - linijki
  • na fizyce – kalkulatora prostego, ołówka i linijki
  • na geografii – kalkulatora prostego, ołówka, linijki i ekierki.

 

W trakcie Olimpiady obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

 


Zadania drugiego etapu edycji 2013/2014:

  

 

 

Uczestnik III etapu VII Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"  powinien zgłosić się we wskazanym miejscu  nie później niż 30 minut przed wyznaczonym terminem z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

           W trakcie Olimpiady obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

 

 

 

Zadania trzeciego etapu edycji 2013/2014: