11.03.2020

Zmiana terminu III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"


Stosując się do stanowiska nr 1/2020 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa decyzją Władz Uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia publicznego o znaczeniu międzynarodowym i rozprzestrzenianiem się w Polsce zachorowań spowodowanych koronawirusem, przenoszę III etap Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" na dni odpowiednio 6 i 7 czerwca 2020 r.

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" prosi o śledzenie informacji na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl, gdzie zamieszczone zostaną informacje o ewentualnych zmianach ww. terminu przeprowadzenia etapu centralnego Olimpiady.

Przewodniczący Komitetu Głównego
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"
Dr Jerzy Stochel