28.04.2020

Zestawienie wyników XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2019/2020


Przedmiot Olimpiady

Uczestnicy dopuszczeni do

Finaliści
I stopnia

Finaliści
II stopnia

Finaliści
III stopnia

I etapu

2 etapu

3 etapu

matematyka

1356

1222

317

21

22

274

fizyka

520

457

168

21

20

127

chemia

228

110

23

23

0

0

geografia z elementami geologii

474

456

81

21

21

39

informatyka

173

45

22

22

0

0

RAZEM:

2751

2290

611

108

63

440

Zestawienie liczby finalistów w poszczególnych szkołach