14.04.2020

Zawody III stopnia XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostają odwołane


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostają odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia Olimpiady otrzymują tytuł finalisty tym samym nie wyłania się laureatów olimpiady.

Podział na finalistów poszczególnych stopni odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu i organizacji XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” tj.:

1.  I stopnia – otrzymuje pierwszych dwudziestu uczestników etapu okręgowego z listy rankingowej, jeżeli wynik najniższy posiada więcej niż jeden uczestnik liczba finalistów zwiększa się odpowiednio,

2. II stopnia – otrzymuje dwudziestu kolejnych uczestników etapu okręgowego z listy rankingowej, jeżeli wynik najniższy posiada więcej niż jeden uczestnik liczba finalistów zwiększa się odpowiednio,

3. III stopnia – pozostali uczestnicy etapu okręgowego, którzy uzyskali wynik równy i wyższy 70% w etapie okręgowym.

Zasady przyjmowania finalistów olimpiad na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH w roku akademickim 2020/2021 określi Uchwała Senatu AGH.

Prosimy o śledzenie strony dla kandydatów na studia w AGH.