10.04.2018

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Zasady przyjmowania na studia laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie olimpiady możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" serdecznie zapraszają na wybrany przez Państwa  kierunek pierwszego roku studiów pierwszego stopnia spośród wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydziały w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Laureaci Olimpiady zostaną przyjęci z pominięciem warunków rekrutacji. Jednakże na stronie rekrutacji wymagana będzie rejestracja elektroniczna w systemie e-Rekrutacja dostępna od 4 czerwca 2018 r.
Pełny tekst uchwały Senatu AGH

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania przez studentów z naszego specjalnego programu "PRYMUSI AGH", w ramach którego można ubiegać się o indywidualny program studiów i opiekę tutora, otrzymać nieodpłatne miejsce w domu studenckim lub uczestniczyć w ciekawym szkoleniu. Regulamin programu.

Zasady przyjmowania na studia finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Finalistów Olimpiady zapraszamy do udziału w rekrutacji na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia spośród wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydziały w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

O przyjęcie na wybrany przez Państwa kierunek studiów można się ubiegać na podstawie zasad rekrutacji.
Od kandydata na studia w AGH wymagana będzie rejestracja elektroniczna w systemie e-Rekrutacja dostępna od 4 czerwca 2018 r.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem w murach naszej Akademii.

Życzymy Państwu powodzenia na maturze.

13 kwietnia br. zapraszamy na Dzień Otwarty AGH.