21.10.2020

Zakończenie elektronicznej rejestracji uczestników


Informujemy, że 20 października 2020 r. zakończyła się możliwość rejestracji uczestników XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” i przesyłania wymaganego pakietu dokumentów.

Kandydaci biorący udział w I etapie z przedmiotów matematyka, fizyka oraz geografia z elementami geologii byli zobowiązani przesłać swoje rozwiązania zadań pocztą tradycyjną lub załączyć je elektronicznie do systemu e-Diament. Uczestnicy z przedmiotów: informatyka oraz chemia swoją pracę złożą w dniach 21-23 października 2020 r. w formie elektronicznego egzaminu.

Wyniki z I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostaną udostępnione na indywidualnych kontach uczestników 23 grudnia 2020 r.