10.07.2020

Uroczyste zakończenie Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – odwołane


W związku ze zmianą trybu funkcjonowania Uczelni spowodowaną panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze Państwa zdrowie, Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady z przykrością informuje, że w tym roku uroczyste zakończenie Olimpiady nie odbędzie się.

Finalistów ostatnich klas maturalnych zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia w AGH.

Dla najlepszych kandydatów na studia w AGH został przygotowany program „Prymusi AGH” oferujący możliwość dodatkowego rozwoju naukowego, kulturalnego i sportowego, opiekę tutora, oraz  możliwość zakwaterowania w domu studenckim.

Do programu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na listach rankingowych lub zostali przyjęci na studia jako laureaci i finaliści olimpiad.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego uzyskując maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego.

Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

Z uprawnień tych mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Uczniów klas przedmaturalnych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Wszystkim uczestnikom, finalistom, nauczycielom i rodzicom składamy serdeczne podziękowania oraz gratulacje.