26.03.2021

Uchwała nr 2/2021 Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany terminów etapu centralnego XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


1. Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zdecydował w głosowaniu jawnym (18 osób za, 1 nieobecna) o przesunięciu terminy III etapu na:

 • 24.04.2021 r. - egzamin z przedmiotów:
  • geografia z elementami geologii
  • fizyka
 • 25.04.2021 r. - egzamin z przedmiotów:
  • chemia
  • matematyka
  • informatyka.

2. Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” postanawia przeprowadzić III etap w trybie stacjonarnym.

3. Jeżeli w ocenie Komitetu Głównego przeprowadzenie III etapu w trybie stacjonarnym nie będzie możliwe lub będzie wiązało się z nadmiernym zagrożeniem, może on zdecydować o przeprowadzeniu go w formie zdalnej lub o kolejnym przesunięciu terminu.

4. Postanowienia powyższe mają zastosowanie do XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” od momentu ogłoszenia.

5. Uchwała nr 1/2021 Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH z dnia 08.03.2021 r. w sprawie terminów etapu centralnego XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” traci swoją moc z dniem 24.03.2021 r.