23.10.2018

Test z chemii - etap I


Informujemy, że test z chemii w I etapie olimpiady będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH po zalogowaniu się w dniach 24 – 26 października 2018 r.

Uczestnicy Olimpiady rozwiązują test 30 pytań jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania teoretyczne jak i zadania obliczeniowe, dlatego zalecane jest posiadanie kartki, przyborów do pisania oraz kalkulatora wielofunkcyjnego.
Uczestnicy olimpiady od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu będą mieli 120 minut na jego ukończenie.

Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnicy wysyłają rozwiązany test.

Uczestnicy mają możliwość przystąpienia do rozwiązania testu tylko jeden raz. Nie ma możliwości poprawy uprzednio wysłanego testu.

Niezależnie od powyższego uczestnicy mają obowiązek przesłania pocztą wydrukowanego formularza zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (klauzulą informacyjną) do Komitetu Głównego w terminie do 23.10.2018 r. włącznie.