15.09.2021

Test z chemii w I etapie XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


I etap XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii będzie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-learningowej AGH. Aby wziąć udział w teście z chemii należy dokonać rejestracji w systemie e-Diament. 20 października 2021 r. o godz. 21.00  upływa termin elektronicznej rejestracji z wszystkich przedmiotów. Nie należy zostawiać rejestracji na ostatnią chwilę.

Forma I etapu olimpiady

1. Test 30 pytań jednokrotnego wyboru zostanie udostępniony na platformie e-learningowej AGH.
2. Uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia testu po zalogowaniu się na platformie e-learningowej AGH – wejście na platformę z systemu e-Diament.
3. Każdy z uczestników będzie miał możliwość tylko jednokrotnego zalogowania na platformie na okres 120 minut celem wypełnienia testu.
4. Uwaga – podczas rozwiązywania testu nie można cofnąć formularza do wcześniejszego zadania.

Termin I etapu olimpiady

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH w dniach 21.10.2021 do 23.10.2021 r. do godz. 24.00.

Zakres tematyczny pytań testowych

Test obejmuje materiał zawarty w podstawie programowej przedmiotu chemia dla zakresu rozszerzonego.