11.09.2020

Test z chemii w I etapie XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


I etap XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii będzie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-learningowej AGH.

FORMA I ETAPU OLIPIADY

1. Test 30 pytań jednokrotnego wyboru zostanie udostępniony na platformie e-learningowej AGH.
2. Uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia testu po zalogowaniu się na platformie e-learningowej AGH (login i hasło zostaną podane w trakcie elektronicznej rejestracji uczestników).
3. Każdy z uczestników będzie miał możliwość tylko jednokrotnego zalogowania na platformie na okres 120 minut celem wypełnienia testu.
4. Uwaga – podczas rozwiązywania testu nie można cofnąć formularza do wcześniejszego zadania.

TERMIN I ETAPU OLIMPIADY

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH w dniach 21.10.2020 do 23.10.2020 r. do godz. 24.00.

ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ TESTOWYCH

Test obejmuje materiał zawarty w podstawie programowej przedmiotu Chemia dla zakresu rozszerzonego.