13.09.2019

Test z chemii w I etapie XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


I etap XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii będzie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-learningowej AGH.

FORMA I ETAPU OLIPIADY

1. Test 30 pytań jednokrotnego wyboru zostanie udostępniony na platformie e-learningowej AGH
2. Uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia testu po zalogowaniu się na platformie e-learningowej AGH (login i hasło zostaną podane w trakcie elektronicznej rejestracji uczestników)
3. Każdy z uczestników będzie miał możliwość tylko jednokrotnego zalogowania na platformie na okres 120 minut celem wypełnienia testu

TERMIN I ETAPU OLIMPIADY

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH w dniach 23-25.10.2019

ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ TESTOWYCH

1. Elektroliza (reakcje zachodzące w elektrolizerze, prawa elektrolizy Faradaya).
2. Organiczne związki azotu (amidy, aminy, aminokwasy, białka).
3. Chemia żelaza i jego związków (analiza jakościowa, analiza ilościowa, korozja).
4. Równowaga chemiczna w stanie gazowym (Kc, Kp).
5. Hydroliza soli (opis jakościowy i ilościowy).