20.05.2017

Wyniki III etapu X Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2016/2017


Rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół, składamy gratulacje i słowa uznania za zaangażowanie w przygotowaniu młodzieży do olimpiady.
Wszystkim laureatom i finalistom życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do celu!

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady:

  • Laureatami Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostaną osoby, które uzyskały minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych. 
  • O wynikach III etapu uzyskanych w Olimpiadzie zawiadamia się uczestników listami poleconymi wysyłanymi do Szkół lub pod prywatne adresy.
  • Finaliści Olimpiady to wszyscy uczestnicy którzy przystąpili do III etapu Olimpiady
  • Laureaci Olimpiady to finaliści którzy otrzymali co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania. Dzielą się oni na trzy kategorie w każdej z dziedzin: 

    • pierwszych dziesięciu laureatów z listy rankingowej uzyskuje tytuł laureata pierwszego stopnia w danej dziedzinie,
    • kolejnych dziesięciu laureatów z listy rankingowej uzyskuje tytuł laureata drugiego stopnia w danej dziedzinie,
    • pozostali uzyskują tytuł laureata trzeciego stopnia Olimpiady w danej dziedzinie.


  
Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

W rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia w AGH przyjmowani będą z pominięciem warunków rekrutacji laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH.

Nie zwalnia to lauretów przystępujacych do rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 z rejestracji elektronicznej na studia. Kandydat musi dokonać rejestracji elektronicznej, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem warunków rekrutacji jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym naborze. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie olimpiady możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.