17.03.2021

Termin III etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Informujemy, że III etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Informacja odnośnie terminów przeprowadzenia III etapu:

 • 17.04.2021 r. - egzamin z przedmiotów:
  - geografia z elementami geologii
  - fizyka
 • 18.04.2021 r. - egzamin z przedmiotów:
  - chemia
  - matematyka
  - informatyka

Jeżeli w ocenie Komitetu Głównego przeprowadzenie III etapu w trybie stacjonarnym nie będzie możliwe lub będzie wiązało się z nadmiernym zagrożeniem, może on zdecydować o:

 • przełożeniu terminu,
 • przeprowadzeniu go w formie zdalnej,
 • dokonaniu zmian w regulaminie na podstawie pojawiających się ustaw, rozporządzeń i komunikatów właściwego ministra.