16.11.2021

Stypendia z Własnego Funduszu – przyznane


Prorektor ds. Studenckich,  prof. dr hab. inż. Rafał Dańko w dniu 5 listopada 2021 r. przyznał 171 laureatom i  finalistom  Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” przyjętym na studia w AGH w roku akademickim 2021/22 jednorazowe stypendia z Własnego Funduszu na Stypendia.

Wysokość stypendium była uzależniona od uzyskanego tytułu i wynosiła od  500,00 zł do 2000,00 zł.

Stypendia zostały wypłacone w dniu 10 listopada 2021 r. na łączną kwotę 176 500,00 zł.

 

Wydział

Liczba przyznanych stypendiów

Kwota razem

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

3

2 500 zł

Humanistyczny

2

2 000 zł

Zarządzania

5

4 000 zł

Matematyki Stosowanej

5

6 000 zł

Fizyki i Informatyki Stosowanej

26

26 000 zł

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

10

9 000 zł

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

5

5 500 zł

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

14

15 500 zł

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

40

40 000 zł

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

61

66 000 zł

Razem

171

176 500 zł

 

Szczegółowe informacje na stronie Działu Spraw Studenckich