11.06.2021

Sprawozdanie z realizacji XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


W roku akademickim 2020/2021 XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” była organizowana w pięciu dziedzinach: matematyka, fizyka, chemia, geografia z elementami geologii oraz informatyka.

W każdej z dziedzin Olimpiada składała się z trójstopniowych zawodów: szkolnych, okręgowych i centralnych. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Olimpiady  w  zakładce Dokumenty.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” jest pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii z elementami geologii i informatyki oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży zdolnej. Cele te osiągane są przez rozwijanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia, planowania przedsięwzięć, twórczego rozwiązywania problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji  z  wyżej wymienionych dziedzin i zdobywania nowych umiejętności,  a  następnie podejmowania decyzji na ich podstawie oraz rozwijania zamiłowania powyższymi dziedzinami. Ponadto priorytetem jest promowanie młodzieży  i odkrywanie talentów  w  obszarze nauk ścisłych, zachęcenie do studiowania w uczelniach technicznych, a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym.

Zdobyte doświadczenie i wiedza mają sprzyjać mobilności geograficznej  i zawodowej, uczyć zastosowań nowych technik i  technologii, a także zaspokajać rosnące oczekiwania pracodawców w obszarze wiedzy i  umiejętności przyszłych pracowników. Zadaniem Organizatorów Olimpiady jest wspomaganie nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego i olimpiad oraz wzbogacanie wiedzy obu grup, wspierając tym samym funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych. Intencją AGH jest także ułatwianie i partycypowanie w działaniach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

XIV edycję Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zorganizowano pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

I etap - szkolny trwał od 14 września 2020 r. do 20 października 2020 r. Ze względu na sytuację panującą w kraju, związaną z pandemią COVID-19 wprowadzono zmianę  w  Regulaminie Olimpiady. Pierwszy raz umożliwiono uczestnikom I etapu, przesyłanie rozwiązań zadań zarówno w formie tradycyjnej, papierowej oraz w formie elektronicznej poprzez System Olimpiady e-Diament. Chęć udziału przez złożenie elektronicznej deklaracji zgłosiło 3102 osoby. Poprawne zgłoszenie oraz pracę dopuszczającą uczestnika I etapu do etapu okręgowego, przesłało 2393 uczniów szkół ponadpodstawowych.

II etap - okręgowy pierwotnie zaplanowany na 30 – 31 stycznia 2021 następnie 27 – 28 lutego 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia odbył się w dniach 06 marca 2021 r. (geografia z elementami geologii oraz fizyka) 07 marca 2021 r. (chemia, informatyka oraz matematyka). Uczestniczyło w nim 1938 uczniów.

Współorganizatorami II etapu Olimpiady – okręgowego - było AGH i 12 szkół średnich:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej przy  ul.  Narewskiej 11 w Białymstoku,
 • Gdańskie Liceum Autonomiczne przy ul. Osiek 11/12 w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego przy  ul.  Sienkiewicza  1  w  Iławie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej przy ul. Marii Konopnickiej 15  w Inowrocławiu
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk"  przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli,
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Pile,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja przy ul. Nowy Świat 2 w Pińczowie,
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 10 w Przemyślu,
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica przy Placu Zillingera 1 w Sosnowcu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego przy al. Kopernika 6 w Piotrkowie Trybunalskim,
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika przy  ul.  Piotra Skargi 2 w Krośnie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego  przy ul. Akademickiej 1 i 1H w Zamościu.

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akad. 2020/2021 w Krakowie. Fot: Andrzej Janus

III etap - centralny XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” pierwotnie zaplanowany został na 27 – 28 marca 2021 następnie przesunięty na 17 – 18 kwietnia 2021 r. Decyzją Komitetu Głównego po podjęciu Uchwały nr 2/2021  z  dnia 24.03.2021, odbył się on w dniach 24 - 25 kwietnia 2021 r. Komitet postanowił podtrzymać decyzję  o  przeprowadzeniu tego etapu  w  trybie stacjonarnym, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

W dniu 24 kwietnia 2021 r. zorganizowano zawody z geografii z elementami geologii  oraz  z fizyki. Drugiego dnia 25 kwietnia 2021 r. odbyły się zawody z chemii, informatyki oraz matematyki, uczestniczyło w nich łącznie 613 uczniów. Ze względów sanitarnych egzamin z informatyki został przeprowadzony w tradycyjnej, pisemnej formie.

Podział na laureatów poszczególnych stopni i finalistów odbył się zgodnie Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Przyznano następująca ilość poszczególnych tytułów:

 • 54 osoby otrzymało tytuł Laureata I stopnia (13 z matematyki, 10 z fizyki, 10 z chemii, 11 z geografii z elementami geologii i 10 z informatyki),
 • 52 osoby otrzymało tytuł Laureata II stopnia (13 z matematyki, 10 z fizyki, 11 z chemii, 11 z geografii z elementami geologii i 7 z informatyki),
 • 283 osoby otrzymało tytuł Laureata III stopnia (217 z matematyki, 41 z fizyki, 25 z geografii z elementami geologii),
 • 188 osób otrzymało tytuł Finalisty (116 z matematyki, 37 z fizyki, 6 z chemii, 14 z geografii z elementami geologii i 14 z informatyki).

Podczas II i III etapu uczestnikom Olimpiady rozdano ulotki o AGH oraz gadżety z logo AGH i Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (torby materiałowe, bawełniane saszetki, zestawy notes i długopis, zestawy długopis i ołówek automatyczny, breloki oraz notatniki z ładowarką bezprzewodową) oraz książki z rozwiązaniami zadań z poprzednich lat z olimpiad z matematyki, fizyki i chemii.

III etap Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akad. 2020/2021 w Krakowie. Fot: Andrzej Janus

Zasady przyjmowania finalistów olimpiad na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w  AGH w latach 2020-2022 określa Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH (tekst jednolity Uchwała 170/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r.). Uczelnia na jej podstawie oferuje laureatom i finalistom Olimpiady przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, zapewniając im tym samym możliwość dalszego rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

W związku z panującą w Polsce epidemią planowane na 11 czerwca zakończenie XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostało przeniesione na 24 września 2021 r. Organizatorzy mają nadzieję, że zmiana terminu pozwoli na zorganizowanie uroczystego zakończenia w formie stacjonarnej. Wówczas laureatom zostaną wręczone dyplomy oraz symboliczne nagrody. Do laureatów i finalistów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” pocztą tradycyjną zostały rozesłane zaświadczenia będące potwierdzeniem ilości zdobytych punktów  i  otrzymanego tytułu.

Założone cele Olimpiady zostały zrealizowane. Olimpiada uczy uczniów rozwiązywać na pozór skomplikowane zadania i rozwijać kreatywne myślenie, podnosi poziom wiedzy. Nieodpłatne materiały, książki z rozwiązaniami zadań z ubiegłych lat przekazywane nauczycielom stanowią pomoc naukowo-dydaktyczną. Nauczyciel może je wykorzystać do prowadzenia zajęć już od pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej nie tylko przy przygotowaniu uczniów do olimpiad czy studiów na różne uczelnie techniczne, ale jako materiał dodatkowy na kółkach dokształcających, wyrównawczych i rozwijających ponadprzeciętne zdolności oraz wiedzę swoich podopiecznych.

Nasza inicjatywa wspiera uczniów szkół średnich, pozwala zainteresowanym sprawdzić swoją wiedzę, oraz znacznie ją poszerzyć. Ułatwia zdobycie nowych umiejętności. Dzięki niej szkoła ponadpodstawowa oferuje swoim kandydatom wyższy poziom przekazywanej wiedzy, daje możliwość uzyskania lepszych wyników na egzaminie maturalnym. Dzięki wsparciu nauczycieli ze szkół uczelnie zyskują lepiej przygotowanych kandydatów. Udział ucznia w olimpiadzie, poszerza jego horyzonty, zapewnia bezpośredni kontakt z uczelnią wyższą, uczy korzystania z Internetu. Rozmowy na forach stanowią podstawę do podnoszenia kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów, kształtowania etycznych postaw i wychowania w duchu ogólnie przyjętych wartości, są bazą do promowania społecznie akceptowalnych postaw i wartości w komunikacji interpersonalnej oraz różnego typu mediach.

Rozkład ilościowy uczestników Olimpiady z uwzględnieniem dziedzin został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 1: Uczestnicy XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akad. 2020/2021.

Rok akademicki

Etap Olimpiady

matematyka

fizyka

chemia

geografia z elementami geologii

informatyka

ogółem

2020/2021

I etap

1305

456

196

225

211

2393

II etap

1178

377

89

191

103

1938

III etap

377

104

31

63

38

613

Laureaci
I stopnia

13

10

10

11

10

54

Laureaci
II stopnia

13

10

11

11

7

52

Laureaci
III stopnia

217

41

25

283

Finaliści

116

37

6

14

15

188

O olimpijskich zmaganiach pisali m.in.:

www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/12764,radzyn-podlaski-dotarli-do-finalu-olimpiady inowroclaw.naszemiasto.pl/xiv-olimpiada-o-diamentowy-indeks-agh-2021-az-8-uczniow-ii/ar/c5-8219467 jaslo.naszemiasto.pl/gabriel-i-natalia-zdobyli-indeksy-na-agh-sa-uczniami/ar/c1-8285416