23.07.2019

Sprawozdanie z realizacji XII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Zdjęcie: Andrzej Janus

W roku akademickim 2018/2019 XII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” była organizowana w pięciu dziedzinach: matematyka, fizyka, chemia, geografia z elementami geologii i po raz pierwszy informatyka.

W każdej z dziedzin Olimpiada składała się z trójstopniowych zawodów: szkolnych, okręgowych i centralnych. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Olimpiady w zakładce Dokumenty.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” jest pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży zdolnej, rozwijanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji z wyżej wymienionych dziedzin i zdobywanie nowych umiejętności, a następnie kształtowanie tych umiejętności i podejmowania decyzji na ich podstawie, rozwijanie zamiłowania ww. dziedzinami. Ponadto celem jest promowanie młodzieży i odkrywanie talentów w obszarze nauk technicznych, zachęcenie do studiowania w uczelniach technicznych, a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, czyli wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym.
Zdobyte doświadczenie i wiedza ma sprzyjać mobilności geograficznej i zawodowej, uczyć zastosowań nowych technik i technologii, a także zaspokajać wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności przyszłych pracowników. Zadaniem jest wspomaganie nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego i olimpiad oraz wzbogacanie wiedzy obu grup, wspierając tym samym funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych. Ponadto, celem jest także ułatwianie i partycypowanie w działaniach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

XII edycję Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zorganizowano pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

I etap - szkolny - trwał od 10.09.2019 r. do  23.10.2019 r. Deklarację elektroniczną złożyło 4055 osób, z czego pracę przesłało 3116 uczniów szkół ponadpodstawowych. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 2789 osób.
Współorganizatorami II etapu Olimpiady – okręgowego - było 12 szkół:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów przy ul. Narewskiej 11 w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Szkolnej 8 w Ciechanowcu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza 1 w Iławie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk"  przy ul. Wincentego Witosa 25 w Nowej Soli,
 • Zespół Szkół przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Pile,
 • Zespół Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach,
 • I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Nowy Świat 2 w Pińczowie,
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 10 w Przemyślu,
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica przy Placu Zillingera 1 w Sosnowcu,
 • I Liceum Ogólnokształcące przy al. Kopernika 1 w Piotrkowie Trybunalskim,
 • I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Piotra Skargi 2 w Krośnie,
 • I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Akademickiej 8 w Zamościu.

Egzamin z ww. dziedzin został przeprowadzony w  dniach 02.02 i 03.02.2019 r.

O olimpijskich zmaganiach pisali m.in.:

 

III etap - centralny - odbył się 23.03-24.03.2019 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a status laureatów uzyskało 458 osób: 247 z matematyki, 111 z fizyki, 13 z chemii, 86 z geografii z elementami geologii i 1 z informatyki.

W trakcie II i III etapu Olimpiady uczestnikom i nauczycielom rozdano ulotki o AGH oraz książki z rozwiązaniami zadań z poprzednich lat z olimpiad z matematyki, fizyki i chemii.

17 czerwca 2019 r., tradycyjnie na zakończenie XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, w auli gmachu głównego  AGH odbyło się uroczyste zakończenie przedsięwzięcia.

Spotkanie swą obecnością zaszczyciła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Pani Agata Suszczyńska oraz przedstawiciel ośrodka naukowo-badawczego  Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie (Szwajcaria) i Uniwersytetu La Valletta na Malcie - dr Arkadiusz Gorzawski. W spotkaniu udział wzięło około 240 uczestników – laureaci I i II stopnia, rodzice, nauczyciele wspierający ucznia i dyrektorzy szkół.

Na podstawie Uchwały 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2019 Uczelnia zaoferowała laureatom Olimpiady przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, zapewniając im tym samym możliwość dalszego rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

Założone cele Olimpiady zostały zrealizowane. Olimpiada uczy uczniów rozwiązywać na pozór skomplikowane zadania i rozwijać kreatywne myślenie, podnosi poziom wiedzy. Nieodpłatne materiały, książki z rozwiązaniami zadań z ubiegłych lat przekazywane nauczycielom stanowią pomoc naukowo-dydaktyczną. Nauczyciel może je wykorzystać na lekcjach z uczniami już od pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej nie tylko przy przygotowaniu uczniów do olimpiad czy studiów na różne uczelnie techniczne, ale jako materiał dodatkowy na kółkach dokształcających, wyrównawczych czy rozwijających ponadprzeciętne zdolności i wiedzę swoich podopiecznych. Nasza inicjatywa wspiera  uczniów szkół średnich i pozwala nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale zdobyć dodatkową. Dzięki temu szkoła średnia oferuje swoim kandydatom wyższy poziom przekazywanej wiedzy, daje możliwość uzyskania lepszych wyników na egzaminie maturalnym, a uczelnie zyskują lepiej przygotowanych kandydatów. Udział ucznia w olimpiadzie, jego bezpośredni kontakt z  uczelnią wyższą, wyszukiwanymi  informacjami w Internecie oraz podawanymi bezpośrednio na indywidualnym koncie uczestnika oraz na rozmowy forach stanowią podstawę do podnoszenia kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów, kształtowania etycznych postaw i wychowania w duchu ogólnie przyjętych wartości, są bazą do promowania społecznych zachowań i wartości w komunikacji interpersonalnej oraz różnego typu mediach.

 

Liczba uczestników Olimpiady   

Rok akad.

Etap

Matematyka

Fizyka

Chemia

Geografia z elementami geologii

Informatyka

Ogółem

2018/2019

I

1505

626

224

334

427

3116

 II

1388

578

146

306

371

2789

 III

303

129

50

132

81

 695

Laureaci

247

111

13

86

1

458

 

W zakładce galeria dostępne są zdjęcia z uroczystego zakończenia Olimpiady.