30.05.2019

Program zakończenia XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH i konkursu Zobaczyć Matematykę


Uroczyste zakończenie XII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” i konkursu „Zobaczyć Matematykę” odbędzie się 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w Akademii Górniczo-Hutniczej (al. Mickiewicza 30).

 

9.30 - 10.00

Laureaci, Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół, Rodzice

Rejestracja uczestników spotkania

budynek A-0, przed aulą, I piętro

10.00 - 10.05

Otwarcie spotkania. Powitanie gości.

dr Jerzy Stochel - Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH”, Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej

10.05 - 10.15

Wystąpienie Prorektora ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia

10.15 - 10.35

Rekrutacja w AGH

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Pełnomocnik Rektora AGH ds. Rekrutacji

10.35 - 11.05

Nowe technologie w budowie i eksploatacji akceleratorów

dr Arkadiusz Gorzawski - CERN - Beams Department (BE) Geneve, Switzerland i Uniwersytet w La Valletta, Malta

11.05 - 11.50

"Poważna fizyka niepoważnych doświadczeń"

dr inż. Paweł Janowski - Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
inż. Michał Kud - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

11.50 - 12.10

Wystąpienia zaproszonych gości

12.10 - 13.00

Wręczenie dyplomów laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady " O Diamentowy Indeks AGH" i konkursu "Zobaczyć Matematykę"

13.00 - 13.15

Wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych - zakończenie uroczystości

13.30 - 14.30

Obiad w restauracji KRAKUS

Fundacja ZPiT Krakus , ul. Reymonta 15, I piętro

13.30 - 16.00

Komitet Główny ODI

Obrady Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"

Fundacja ZPiT Krakus , ul. Reymonta 15, sala restauracyjna "Sukiennice", I piętro