01.06.2020

Oferta AGH dla tegorocznych finalistów olimpiad


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r., które mówi, że w roku 2019/2020 nie wyłaniania się laureatów olimpiad, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie przygotowała ofertę dla tegorocznych finalistów.

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH)

Finalisto, laureacie – warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie e­Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego uzyskując maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego w kwalifikacji na te kierunki studiów, które zostały wymienione przy poszczególnych olimpiadach i konkursach w §2 i 3 ww. uchwały.

Z uprawnień, o których mowa w ust. 2, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Wszystkim finalistom, rodzicom i nauczycielom wspierającym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w rekrutacji.