07.12.2022

Konferencja Dydaktyczna „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie”


Zdjęcie przedstawia wykładowczynię mówiącą przez mikrofon, stojącą przy stole katedry. Pomiędzy nią a obserwatorem widać dwa duże okręgi aparatury.

Konferencja Dydaktyczna „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie”. Źródło: https://www.facebook.com/WMSAGH

Zdjęcie dużej auli wykładowej widzianej z tylnych miejsc. W dole widać mężczyznę prowadzącego wykład. W ławkach siedzą słuchacze.

Konferencja Dydaktyczna „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie”. Źródło: https://www.facebook.com/WMSAGH

18 listopada 2022 r. odbyła się Konferencja Dydaktyczna „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie” organizowana w ramach corocznego Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego.

Konferencja mająca na celu upowszechnienie i popularyzację rozwoju nauk ścisłych: matematyki, fizyki i chemii w szkołach ponadpodstawowych oraz środowiskach akademickich rozpoczęła się spotkaniem przedstawiciela Władz AGH prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego – Prorektora ds. Kształcenia i Dyrekcji Szkół oraz Nauczycieli zaangażowanych w akcję Rok Zerowy.

Następnie prof. dr hab. Janusz Wolny z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH omówił rozwiązania kilku zadań, z którymi przyszło zmierzyć się uczestnikom Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki podczas poprzednich edycji zawodów, a dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH  prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyki Stosowanej AGH na podstawie obserwacji rozwiązań zadań Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki wygłosiła wykład pt.: ,,Dlaczego matematyka? Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę." [H. Steinhaus].

Po zakończeniu wykładów uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w części pokazowej wydarzenia, którą poprowadzili członkowie Pracowni Demonstracji Fizycznych WFiIS AGH, zaprezentowane zostały doświadczenia wyjaśniające zjawiska, którymi w łatwy sposób i niewielkim nakładem rzeczowym i finansowym można zafascynować uczniów nauką, prezentując podczas lekcji w szkole.

Dr inż. Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej podczas zaprezentowanych doświadczeń poszukiwał odpowiedzi na pytanie „Co ma światło poprzecznego? czyli słów kilka o polaryzacji". Prowadzący wyjaśnił zjawisko fali – poprzecznej i podłużnej. Dzięki obserwacji wpływu polaryzacji na fale i kilku prostym doświadczeniom udowodnił, że światło jest falą poprzeczną.
Następnie mgr Michał Kud z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, autor broszury „Energetyczny oddech” podczas prezentacji postawił przed uczestnikami konferencji pytanie czy  „latać każdy może?”. Zaprezentował doświadczenia bezpośrednio związane z powietrzem. Uczestnicy konferencji mogli zaobserwować odwrotność eksplozji – implozję, wspólnie z prowadzącym poszukać przepisu na latanie, a na koniec prezentacji dowiedzieć się jak zbudować prostą rakietę odrzutową.

Osoby, które nie mogły osobiście uczestniczyć Konferencji Dydaktycznej „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie zachęcamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

 

 

 

 

Nauczycieli zainteresowanych popularyzacją nauk ścisłych wśród uczniów zapraszamy do zapoznania się z materiałami popularnonaukowymi dostępnymi na stronie Centrum Badań Kosmicznych PAN - Patrona Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH.