11.01.2021

Informacja o nieprawidłowości zgłoszeń


W związku z licznymi wątpliwościami, jakie pojawiły się po ogłoszeniu wyników dot. załączenia plików do systemu, uprzejmie informujemy, że każdy Uczestnik olimpiady otrzymywał informację, czy Pakiet Zgłoszenia i/lub Karty Pracy zostały prawidłowo załączone do systemu.

System nie weryfikuje automatycznie treści załączonych dokumentów.

Weryfikacji załączonych dokumentów Uczestnik mógł dokonać samodzielnie w okresie od 14.09. do 20.10.2020 r., logując się  na swoim koncie i klikając podgląd załączonego dokumentu.

Przesłany przez kandydata na AGH Pakiet Zgłoszeniowy był weryfikowany w dniach 21.10.2020 – 22.12.2020 r przez Organizatorów ODI z danymi podanymi w trakcie rejestracji.

Informacja z komunikatem o poprawnie lub niepoprawnie załączonym Pakiecie Zgłoszeniowym pojawiała się sukcesywnie na kontach Uczestników Olimpiady.

Zgodnie z zasadami Olimpiady, Uczestnik ma obowiązek śledzić w systemie e-Diament wszystkie informacje pojawiające się na jego koncie, w tym status jaki uzyskały przesłane przez niego dokumenty. Uczestnik Olimpiady ten fakt potwierdził oświadczeniem, że zapoznał się z tymi zasadami. Zasady uczestnictwa dostępne są do wglądu na indywidualnym koncie Uczestnika przez cały okres trwania olimpiady.

Uczestnik ODI po wysłaniu Pakietu Zgłoszenia jak i Kart Pracy do systemu, mógł je pobrać z systemu i zweryfikować ich poprawność – możliwość ta pozostaje dostępna do dnia dzisiejszego.

Najczęstsze nieprawidłowości w Pakiecie Zgłoszenia to:

  • brak podpisu opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich,
  • brak podpisów uczestnika pełnoletniego,
  • wydruk niepochodzący z systemu e-Diament,
  • format pliku inny niż PDF - niemożliwy do otwarcia z systemu e-Diament
  • brak kompletu wymaganych dokumentów
  • pakiet przesłany po terminie
  • załączona Karta Pracy zamiast Pakietu Zgłoszenia

Jeżeli Pakiet Zgłoszeniowy był przesłany poprawnie i zawierał wymagane dokumenty, to zawartość Kart Pracy została sprawdzona przez nauczycieli akademickich (w dniach 21.10.2020 – 22.12.2020 r.).  Wystawiona została wówczas ocena pracy w postaci punktowych wyników, które opublikowano w systemie o godz. 24:00 z 22 na 23.12.2020 r.

Jeśli uczestnik w miejscu Kart Pracy załączył Pakiet Zgłoszenia lub puste kartki lub pracę w formacie innym niż plik PDF nauczyciel akademicki nie był w stanie otworzyć załączonego pliku i dokonać oceny pracy.

Praca nie była także oceniana, jeśli Uczestnik pomimo otrzymanej informacji na indywidualnym koncie o nieprawidłowościach w przesłanym Pakiecie Zgłoszenia nie skontaktował się z organizatorem ODI i nie dokonał korekty Pakietu Zgłoszenia.