09.03.2020

Informacja dla uczestników III etapu XIII edycji Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"


Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH informacje o miejscu i terminie egzaminu znajdą po zalogowaniu się na swoje konto w systemie.

III etap XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH odbywa się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Mapa Kampusu AGH

Informacja na temat organizacji egzaminu

 • 28.03.2020 r. - egzamin z przedmiotów:
  geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  fizyka - godz. 13.00
 • 29.03.2020 r. - egzamin z przedmiotów:
  chemia - godz. 9.30
  matematyka - godz. 12.30
  informatyka - godz. 16.00

 

Przed wejściem na salę z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia i geografia z elementami geologii

1. Uczestnik III etapu olimpiady powinien zgłosić się na AGH do budynku i sali 30 min. przed wyznaczoną godziną olimpiady.
2. Kandydat zostanie poproszony o okazanie ważnej legitymacji szkolnej/dowodu osobistego w celu sprawdzenia danych personalnych (imię, nazwisko, PESEL) uczestnika III etapu Olimpiady z listą obecności.
3. Na liście obecności kandydat musi złożyć swój podpis.

Na sali

1. Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.
2. Rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania.
3. Wszystkie istotne rachunki oraz rysunki powinny się znajdować w czystopisie pracy.
4. Brudnopis będzie przed poprawą odłączony od pracy i nie będzie uwzględniany przy jej ocenie.
5. Na sali można używać:
• na matematyce i informatyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla
• na chemii – długopisu/pióra i kalkulatora funkcyjnego
• na fizyce – długopisu/pióra, kalkulatora funkcyjnego, ołówka, linijki, cyrkla
• na geografii z elementami geologii - długopisu/pióra, linijki, kątomierza i kalkulatora prostego.
6. W czasie trwania zawodów nie można korzystać z żadnych książek, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych i innych, pomocy takich jak: dyski, kalkulatory nie wymienione w punkcie 5, notatek, telefonów komórkowych, smartwatchów, tabletów itp.
7. Pisać czytelnie.
8. Nie używać korektora.
9. Rozwiązania i odpowiedzi zapisywać się w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
10. Błędne zapisy wyraźnie przekreślić, zakreślić kółkiem, zaznaczyć i zapisać właściwą odpowiedź.

Przed wejściem na salę z przedmiotów informatyka

1. Uczestnik III etapu olimpiady powinien zgłosić się na AGH do budynku i sali 30 min. przed wyznaczoną godziną olimpiady
2. Kandydat zostanie poproszony o okazanie ważnej legitymacji szkolnej/dowodu osobistego w celu sprawdzenia danych personalnych (imię, nazwisko, PESEL) uczestnika II etapu Olimpiady z listą obecności.
3. Na liście obecności kandydat musi złożyć swój podpis.

Na sali

1. Czas trwania Olimpiady: 2,5 godziny zegarowe.
2. Uczestnik olimpiady zostanie poproszony o zajęcie miejsca przed komputerem.
3. Uczestnik rozwiązuje zadania na komputerze.
4. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów, termin zakończenia pracy przez uczestnika zostaje odpowiednio przedłużony.
5. W czasie trwania zawodów nie można korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki, telefony komórkowe, smartwatche, tablety itp.