10.01.2020

Informacja dla uczestników II etapu XIII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"


Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH informację o miejscu i terminie egzaminu znajdą po zalogowaniu się na swoje konto w systemie.

Informacja na temat organizacji egzaminu

Olimpiada ma charakter indywidualny, a udział w niej jest dobrowolny.

Przed wejściem na salę:
1. Uczestnik II etapu olimpiady powinien zgłosić się w ośrodku - szkole i sali 30 min. przed wyznaczona godziną olimpiady.
2. Kandydat zostanie poproszony o okazanie ważnej legitymacji szkolnej/dowodu osobistego w celu sprawdzenia danych personalnych (imię, nazwisko, PESEL) uczestnika II etapu Olimpiady z listą obecności.

Na sali:
1. Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.
2. Rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania.
3. Wszystkie istotne rachunki oraz rysunki powinny się znajdować w czystopisie pracy.
4. Brudnopis będzie przed poprawą odłączony od pracy i nie będzie uwzględniany przy jej ocenie.
5. Na sali można używać:
•    na matematyce i informatyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla
•    na chemii – długopisu/pióra i kalkulatora funkcyjnego
•    na fizyce – długopisu/pióra, kalkulatora funkcyjnego, ołówka, linijki, cyrkla
•    na geografii z elementami geologii - długopisu/pióra, linijki, kątomierza i kalkulatora prostego
6. Zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi, smartwatchami, tabletami oraz wszelkimi innymi środkami łączności!
7. Pisać czytelnie.
8. Nie używać korektora.
9. Rozwiązania i odpowiedzi zapisuje się w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
10. Błędne zapisy wyraźnie przekreślić, zakreślić kółkiem, zaznaczyć i zapisać właściwą odpowiedź.
11. Uczestnik olimpiady składa swój podpis na liście obecności.

Ośrodki, w których odbędzie się II etap Olimpiady

Miejscowość

Ośrodek

Zamość

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

ul. Akademicka 1 i 1H

Suwałki

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach,

ul. Kościuszki 36

Krosno

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,

ul. Piotra Skargi 2

Piotrków Trybunalski

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim,

al. Kopernika 1

Przemyśl

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,

ul. Kilińskiego 10

Białystok

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,

ul. Narewska 11

Sosnowiec

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu,

Plac Zillingera 1

Piła

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

al. Powstańców Wielkopolskich 18

Nowa Sól

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli,

ul. Kościuszki 28

Pińczów

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie,

ul. Nowy Świat 2

Iława

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,

ul. Sienkiewicza 1

Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30