17.09.2021

AGH w rankingu szanghajskim 2021


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ang. AGH University of Science and Technology in Krakow) tak jak w ubiegłym roku, plasuje się w ósmej setce rankingu ARWU.

Academic Ranking of World Universities (ARWU) znany powszechnie jako Lista Szanghajska przygotowywany jest przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, uznawany za prekursora światowych rankingów uczelni. Chroniony jest prawami autorskimi przez Shanghai Ranking Consultancy - w pełni niezależną organizację zajmującą się wywiadem w zakresie szkolnictwa wyższego i nie podlega prawnie żadnemu uniwersytetowi ani agencjom rządowym.

W roku 2021, z  pośród ponad 1800 ocenianych  uniwersytetów badawczych, wyróżnionych na liście szanghajskiej zostało 1000 najlepszych szkół wyższych, w tym 10 polskich.

AGH w Krakowie została sklasyfikowana w przedziale 701-800, zajmując najwyższą pozycję z pośród polskich uczelni technicznych.

Dokładne miejsce w rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni. Pozostałe wymieniane są tylko w przybliżeniu – uczelnie pojawiają się w grupach liczących 50 - 100 placówek.
Najlepszą uczelnią świata ponownie został Uniwersytet Harvarda, 2 miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Stanforda, a na 3 miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Cambridge.

Klasyfikacja najlepszych światowych uniwersytetów odbywa się na podstawie zestawu wskaźników, kodów i wag danych zewnętrznych. Uwzględnia m. in. liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fields, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach Nature i Science oraz dane Clarivate, w tym liczbę wysoko cytowanych naukowców Highly Cited Researcher™, oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań w Science Citation Index Expanded™ i Social Sciences Citation Index™ w sieci Web of Science™. W zestawieniu uwzględnia się także wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Ponad 1800 z 4000 uniwersytetów z 93 krajów na świecie znalazło się w końcowym rankingu Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), zajmując pozycje od 1 do 500. GRAS rankinguje w 54 dyscyplinach naukowych, obejmujących takie obszary jak: nauki ścisłe, medyczne, nauki o życiu, inżynieryjne i techniczne oraz społeczne.

Wskaźniki brane pod uwagę to: wyniki badań (Q1), wpływ badań (CNCI), współpraca międzynarodowa (IC), jakość badań (Top) oraz międzynarodowe nagrody naukowe (Award).

Akademia Górniczo-Hutnicza została sklasyfikowana m. in. w obszarze nauk ścisłych zajmując na świecie pozycję w przedziale 201-300 z fizyki (w tym przypadku do rankingu weszło 6 Polskich uczelni) i 301-400 z matematyki (w tym przypadku do rankingu weszło 5 Polskich uczelni).

Ze szczegółową klasyfikacją AGH można zapoznać się na stronie ShanghaiRanking-Univiersities